Lampiran Kulit Kitab

Kitab Sirr-ul AsrarIni suatu risalah yang kecil dinamakandia “al-Kaukabu-d-Durry Fi-n-Nur-il-Muhammady” pada menyatakan Nur Nabi s.a.w. dan pada akhirnya beberapa bab iaitu Bab pada menyatakan kejadian Nabi Adam dan Hawa dan menyatakan masa antara Adam dan antara segala Anbiya’ dan Bab pada menyatakan masa dahulu daripada dijadikan dunia dan masa dunia dan Bab pada menyatakan kejadian tujuh petala langit dan bumi dan kejadian ‘Arasy Kursi dan Loh dan Qalam dan Baitul Ma’mur wa-s-saqafu-l-marfu’ wal-bahru-l-masjur dan sidratu-l-muntaha dan Ceritera Mi’raj. Terjemah al-abd-ul faqir al-fani (Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani) ghofar-Allahu lahu wa-liwalidaihi wa-ahibba-ihi wal-muslimin. Amin.Koleksi Klasik Nadir

Haji Wan Muhamad Saghir Abdullah Al-Riauwi Al-Fatani.

read more